Gå til innhold

Vene- & Arterietrenere

Ferdighetstrening

Vene- & Arterie ferdighetstrenere

Chester Chest er en ferdighetstrener for å øve på innsetting, stell og fjerning av vanlige venekatetre for langtidsbruk. Høyre arm kan tas av.

Chester Chest

Naturtro pediatriske infusjonsarmen som har har flere vener for å kunne trene på infusjon og innlegging av venekanyle i armen og på hånden.

Virkelighetstro reproduksjon av mannlig arm med infuserbare arterier designet for opplæring i riktig arteriell punktur-prosedyre for blodgassanalyse.

Arterial Arm Stick Kit

For trening på sentral og perifer intravenøsteknikker

IV Torso

IV-spedbarnsben er utviklet for å trene på venepunkturering i ekstremiteter og administrasjon av væske i fotens overfladiske vener.

Infant IV Leg

På en Laerdal Intraosseous Trainer kan du øve på intraossøse infusjonsteknikker hos spedbarn.

Intraosseous Trainer

En modell av et spedbarnsben som gir studentene mulighet til å øve på intraossøs infusjon.

Infant IO Leg

Relaterte Produkter & Service

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.