Gå til innhold

Administrere, Vurdere & Debriefe

Simulering & Trening

For å oppnå effektiv læring må læringsmålene være klart definert og undervisningen må være målbar og ha fokus på å videreutvikle deltagerenes ferdigheter. For å få mest mulig ut av treningen kan slike styringsverktøy hjelpe deg med å administrere, vurdere og debriefe sesjonene.  

Styringsenheter

LLEAP brings simplicity to running simulation training and efficiencies to the management and development of scenario... LLEAP brings simplicity to running simulation training and efficiencies to the management and development of scenarios.

LLEAP

SimPad PLUS er en styringsenhet som brukes til å kontrollere Laerdal -treningsdukker og simulatorer. Den kan også... SimPad PLUS er en styringsenhet som brukes til å kontrollere Laerdal -treningsdukker og simulatorer. Den kan også brukes sammen med ferdighetstrenere og standariserte pasienter. SimPad PLUS hjelper instruktøren, ny eller erfaren, å...

SimPad PLUS

SimCenter

Creating an Environment for Success in Simulation

SimCenter makes your simulation experience easier and more rewarding than ever. For the simulation novice to sophisticated developers, SimCenter has the tools and services to help every user realize their full potential.

  

Learn more about each of SimCenter's integrated components below:

SimDesigner helps the user to step away from a paper based scenario and move towards an electronic (pre-programmed)... SimDesigner helps the user to step away from a paper based scenario and move towards an electronic (pre-programmed) scenario.

SimDesigner

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.