Gå vidare till

SimNewB

SimNewB har utformats av Laerdal tillsammans med American Academy of Pediatrics för att uppfylla övningsbehoven på kurser i neonatal akutmedicin och återupplivning. Med sina realistiska nyfödda drag och verklighetstrogen klinisk respons, är SimNewB idealisk för träning av neonatalbarns speciella behov. 

Vård av nyfödda med komplikationer kräver den bästa utbildningen

SimNewB är utformad för att enkelt kunna integreras i alla kliniska utbildningsprogram i neonatalvård. Ett innovativt användargränssnitt och enkel scenariedesign gör det möjligt för instruktören att styra simulatorns svar.

Realistiska drag och verklighetstrogen klinisk respons

Med SimNewB kan deltagarna träna på flera olika neonatala färdigheter i en realistisk simuleringsmiljö. Luftvägen är utformad för att ge möjlighet till övning av alla aspekter på luftvägshantering hos nyfödda, inklusive övertrycksventilering och inläggning av endotrakealtub och larynxmask.

Fler funktioner hos SimNewB:

 • Realistisk anatomi – 52,5 cm (21 tum) lång och 3,17 kg (7 lb) tung.
 • Navelsträng med verklighetstrogen puls som kan bedömas, klippas och förses med kateter för intravenös behandling.
 • Intraosseös ingång i båda benen.
 • Lungtänjbarheten kan ändras av instruktören.
 • Realistisk höjning av bröstkorgen som kan anpassas från normal till obefintlig, med andningsfrekvens på upp till 100 andetag per minut.

Drift- och avrapporteringsalternativ

Oavsett om du använder SimPad PLUS eller en LLEAP PC för att köra din simulering, är programvaran enkel och effektiv att använda för scenariebaserad träning. De intuitiva operativsystemen erbjuder flexibel hantering av patientparametrar, integrerad data och videoinspelning, liksom simulerade patientövervakningsfunktioner. Välj operativsystem som fungerar bäst för dina träningsbehov.

Integrerad avrapportering

Spela in, dela och rapportera träningssessioner med hjälp av synkroniserad audio, video och simuleringsinformation från ett av Laerdals rapporteringsalternativ:

SimView - en integrerad rapporteringslösning som ger dig möjlighet att studera simuleringar på närmare håll.
SimView Mobile - det perfekta valet för att använda SimView och SimMan ALS på plats.
Session Viewer - gör det nu möjligt att spela in från 1 HD USB-webbkamerasynkroniserad med dataloggen.

Partnerskap för förbättring av neonatala vårdresultat

Neonatalsimulatorn SimNewB är utvecklad i samarbete med American Academy of Pediatrics och ger nya möjligheter att integrera den senaste tekniken vid kurser i neontalvård.

Genom att kombinera SimNewB och utbildningsmaterial utvecklat och validerat av American Academy of Pediatrics, får kursdeltagarna möjlighet att bemästra de färdigheter som krävs för att ta hand om neonatala patienter, vilket i slutänden ger bättre behandlingsresultat.

SimNewB har utformats av Laerdal tillsammans med American Academy of Pediatrics för att uppfylla övningsbehoven på kurser i neonatal akutmedicin och återupplivning. Med sina realistiska nyfödda drag och verklighetstrogen klinisk respons, är SimNewB idealisk för träning av neonatalbarns speciella behov. 

Luftvägsfunktioner

 • Anatomiskt korrekt, realistisk luftväg

 • Införande av ET-tub

 • Införande av larynxmask (LMA)

 • Sellicks manöver

 • Övertrycksventilering

 • Intubering av höger huvudbronk

 • Sugning

 • Variabelt lungmotstånd

 • Införande av gastrisk sond

Andningsfunktioner

 • Spontanandning, varierande rytm

 • Dubbel och ensidig höjning och sänkning av bröstkorgen vid mekanisk ventilering

 • CO2-utandning

 • Normala och onormala andningsljud

 • Syrgasmättnad

Andningskomplikationer

 • Pneumotorax

 • Ensidig bröstkorgsrörelse vid mekanisk ventilering

 • Ensidiga andningsljud

 • Ensidig pleuratappning, mellersta axillärlinjen

Hjärta

 • Omfattande EKG-bibliotek med rytmer på 10–300 slag/min
 • EKG-övervakning via monitor med 3-avledning

Kärl

 • Patenterad klippbar navelsträng med ven- och artärtillgång för bolus eller infusion

 • Simulerad blodaspiration vid kanylering

Cirkulation

 • Hjärtljud

 • Navelsträngs- och brakialispuls

 • Manuell blodtrycksmätning med auskultation av Korotkoffljud

Ljud

 • Röst: Stönande andning, gråt, hicka m.fl.

 • Lunga: Normal, stridor, lunginflammation m.fl.

 • Hjärta: Normalt, diastoliskt blåsljud, systoliskt blåsljud m.fl.

Ytterligare funktioner

 • Utbytbara pupiller (normala, vidgade och sammandragna)

 • Rörelse i alla fyra lemmar: hälta, tonus, spontan rörelse och krampanfall

Sessionsöversikt (kopplad till dator)

 • Webbkamerainspelning

 • Granska händelseloggen tillsammans med synkroniserad inspelning av patientmonitorn och videoupptagning i rummet

Utbildningstjänster

 • Introduktion till SimNewB

 • Programmering av scenarion

 • Specialutformade utbildningstjänster

Tekniska tjänster

 • Professionell installation

 • Förebyggande underhåll

 • Förlängd garanti

Valfria tillbehör

220-03550

Congenital Anomalies Set

You must be logged in to submit the form.