Przejdź do treści

Zarządzaj, oceniaj, podsumowuj

Symulacja i trening

Aby szkolenie przynosiło efekty, jego cele muszą być jasno określone, a trening musi wywierać pozytywny, mierzalny wpływ na praktykę kliniczną uczestników. Wykorzystaj pełnię możliwości oferowanych przez trening dzięki narzędziom, które pomogą w skutecznym zarządzaniu, ocenianiu i podsumowaniu.

Opcje działań treningowych

LLEAP upraszcza szkolenia oparte na symulacji i poprawia wydajność zarządzania scenariuszami oraz ich rozwijania.

LLEAP

SimPad PLUS to urządzenie obsługujące, które służy do sterowania manekinami i symulatorami firmy Laerdal. Może być używane z trenażerami zadań i pacjentami standardowymi. Pozwala nowym i doświadczonym instruktorom prowadzić wysoce skuteczny trening oparty na scenariuszach.

SimPad PLUS

SimCenter

Tworzenie środowiska zapewniającego sukces w symulacji

SimCenter sprawia, że doświadczenie symulacyjne jest łatwiejsze i bardziej zadowalające. Od osób stawiających pierwsze kroki w symulacji po zaawansowanych twórców materiałów – w SimCenter są narzędzia i usługi, które pomogą wszystkim użytkownikom wykorzystać swój pełny potencjał.

  

Więcej informacji o każdym z komponentów SimCenter można znaleźć poniżej:

SimDesigner pozwala użytkownikowi zrezygnować ze scenariuszy w wersji drukowanej na rzecz scenariuszy elektronicznych (wstępnie zaprogramowanych).

SimDesigner

You must be logged in to submit the form.